Live Smart

Uvjeti i pravila korištenja

Objavljeno: 15.03.2019.
Primjenjuje se od: 15.03.2019.
 
Ovom web stranicom (platformom) upravlja tvrtka Moj asistent j.d.o.o. iz Zagreba, Ivane Brlić Mažuranić 18, 10090 Zagreb. Kroz cijelu stranicu, pojmovi kao 'mi', 'nas', 'naše', 'ZnamNekog', 'platforma' odnose se na tvrtku Moj asistent j.d.o.o. Tvrtka Moj asistent j.d.o.o. nudi ovu platformu, uključujući sve informacije, alate i usluge dostupne s ove platforme - Vama (korisniku platforme), ukoliko prihvaćate sve ovdje navedene uvjete i pravila korištenja, te ovdje navedene obavijesti.
 
Korištenjem ove web stranice, prihvaćate sljedeće uvjete ("Uvjete i pravila korištenja", "Politiku privatnosti", „Politiku kolačića“), uključujući i one dodatne uvjete i pravila koji su ovdje navedeni i/ili dostupni putem povezanih stranica. Ovi Uvjeti pružanja usluge primjenjuju se na sve korisnike platforme „ZnamNekog“, uključujući, bez ograničenja, korisnike koji su preglednici, stručnjaci, klijenti, ili slično.
 
Molimo da pažljivo pročitate ove Uvjete pružanja usluge prije pristupa ili upotrebe naše platforme. Pristupom ili korištenjem bilo kojeg dijela platforme „ZnamNekog“, prihvaćate ove Uvjete pružanja usluge. Ako se ne slažete sa svim uvjetima i odredbama koji su navedeni u ovom dokumentu, molimo Vas da ne koristite platformu „ZnamNekog“, te sve usluge koje platforma nudi. 
 
Sve nove značajke ili alati koji se dodaju na postojeću platformu također će biti podložni ovim Uvjetima. U ovom trenutku možete pregledati najnoviju verziju „Uvjeta i pravila korištenja“ na ovoj stranici. Zadržavamo pravo ažuriranja, izmjene ili zamjene bilo kojeg dijela ovih Uvjeta objavljivanjem ažuriranja i/ili izmjena na našoj web stranici. Vaša je odgovornost periodički provjeravati ovu stranicu za promjene. Vaša daljnja uporaba ili pristup web stranici nakon objavljivanja bilo kakvih izmjena predstavlja prihvaćanje tih promjena.​
 
Slažući se s ovim Uvjetima, izjavljujete da ste punoljetni. Ukoliko niste, molimo da se ne registrirate na platformu „ZnamNekog“ (bilo kao Klijent ili Stručnjak).
 
Ne smijete upotrebljavati naše proizvode za bilo kakvu ilegalnu ili neovlaštenu svrhu. Isto tako, ne smijete prenositi viruse niti bilo koje kodove destruktivne prirode.
 
Kršenje bilo kojeg uvjeta rezultirat će trenutnim ukidanjem Vas kao korisnika s platforme „ZnamNekog“
 

1. OPĆI UVJETI 

Zadržavamo pravo odbiti uslugu svakom korisniku ove platforme iz bilo kojeg razloga u bilo kojem trenutku.
 
Slažete se da nećete reproducirati, duplicirati, kopirati, prodavati, preprodavati ili iskoristiti bilo koji dio naše platforme bez izričitog pismenog odobrenja s naše strane
 
Naslovi korišteni u ovom ugovoru uključeni su samo zbog praktičnosti i neće ograničavati ili na drugi način utjecati na ove Uvjete.
 

2. TOČNOST, CJELOVITOST I TRAJANJE INFORMACIJA

Nismo odgovorni ako podatci dostupni na ovim stranicama nisu precizni, potpuni ili aktualni. Zadržavamo pravo izmjene sadržaja ove stranice u bilo kojem trenutku, ali nismo obvezni ažurirati nikakve informacije na našoj web stranici. Slažete se da je Vaša odgovornost pratiti promjene na našoj web stranici.
 

3. PROMJENA USLUGE I CIJENA NA PLATFORMI

Cijene za naše usluge mogu se mijenjati bez najave.
 
Pridržavamo pravo da izmijenimo ili prekinemo uslugu (ili bilo koji njezin dio ili sadržaj) bez prethodne obavijesti u bilo kojem trenutku.
 
Nećemo biti odgovorni Vama niti bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu izmjenu, promjenu cijene, obustavu ili prekid usluge.
 

4. FUNKCIONIRANJE I USLUGE PLATFORME „ZnamNekog“

Platforma „ZnamNekog“ je online platforma koja omogućuje povezivanje klijenata i stručnjaka. "Klijenti" su osobe (fizičke i/ili pravne) koje traže neku uslugu, a "Stručnjaci" su osobe (fizičke i/ili pravne) koje žele obavljati poslove/usluge/zadatke za klijente. Klijenti i Stručnjaci zajedno se u daljnjem tekstu nazivaju "Korisnici".
 
Stručnjaci su neovisne fizičke i/ili pravne osobe te u niti jednom kontekstu nisu povezani s platformom „ZnamNekog“ kao zaposlenici, partneri ili franšize tvrtke Moj asistent j.d.o.o.
 
PLATFORMA SLUŽI ISKLJUČIVO ZA POVEZIVANJE KLIJENATA I STRUČNJAKA, TE U NITI JEDNOM OBLIKU NE OBAVLJA USLUGE/POSLOVE/ZADATKE, NITI ZAPOŠLJAVA POJEDINCE KAKO BI OBAVILI USLUGE U NAŠE IME. ČINIMO SVE ŠTO JE U NAŠOJ MOĆI KAKO BI OSIGURALI NAJBOLJU MOGUĆU USLUGU ZA SVE KORISNIKE, NO PLATFORMA NIJE NADLEŽNA ZA NADZIRANJE, VOĐENJE, KONTROLU ILI PROMATRANJE BILO KOJEG OBLIKA USLUGE/POSLA/ZADATKA KOJI SE UGOVORI NA PLATFORMI IZMEĐU KLIJENTA I STRUČNJAKA.
 
Platforma omogućuje povezivanje korisnika samo za ispunjavanje zadataka. Tvrtka nije odgovorna za obavljanje usluga ili komunikaciju između korisnika, niti ima kontrolu nad kvalitetom, vremenom, zakonitosti, neizvršavanjem ili bilo kojim drugim aspektom usluge.
 

5. PROVJERA KORISNIKA I NJEGOVE GARANCIJE

Prema vlastitom nahođenju tvrtke, korisnici (posebno Stručnjaci) mogu biti podvrgnuti opširnom postupku provjere prije nego što se mogu registrirati, te tijekom njihove uporabe platforme, uključujući ali ne ograničavajući se na provjeru identiteta. Iako tvrtka može obavljati provjere identiteta, tvrtka nije dužna to učiniti i ne može potvrditi da je svaki korisnik zaista ta osoba koja tvrdi da jest. Tvrtka ne može i ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost ili pouzdanost podataka o identitetu ili bilo kakve informacije koje se pružaju putem platforme „ZnamNekog“.
 
"ZnamNekog" zadržava pravo izmjene podataka unesenih od strane korisnika prilikom registracije na platfromu. 
 
Vi izjavljujete i jamčite:
 
a) da ste punoljetni i imate barem zakonski propisanu starosnu dob, te da ste sposobni sklopiti obvezujuće ugovore 
 
b) da imate pravo, ovlaštenje i sposobnost za korištenje ove platforme, te da ćete se toga i pridržavati. Kada pristupite ovoj platformi u ime pravne osobe (poslovnog subjekta), jamčite da imate ovlaštenje da djelujete u ime tog subjekta, te da u njegovo ime koristite naše usluge sukladno ovim uvjetima i pravilima korištenja platforme „ZnamNekog“
 
Nadalje, jamčite da ste pročitali, razumjeli i da ste suglasni obvezati se s ovim uvjetima i pravilima korištenja, pravilima o privatnosti, te pravilima o kolačićima koji su također dostupni na ovoj platformi. Ovime jamčite i zastupate da ćete poštovati prava privatnosti vlasništva i zaštite podataka korisnika, te da nećete snimati (bilo audio ili video ili na bilo koji drugi način) nikakvu uslugu/posao/zadatak ili bilo koju interakciju s bilo kojim korisnikom u vezi s platformom „ZnamNekog“ bez prethodne pismene suglasnosti tvrtke. Nadalje, predstavljate i jamčite da ćete ispuniti obveze koje ste dogovorili s drugim korisnicima, uključujući plaćanje i primanje plaćanja koje se vrši isključivo u dogovoru između korisnika, neovisno o platformi „ZnamNekog“. Također jamčite za jasnu i brzu komunikaciju, za odgovaranje na upite korisnika u što kraćem vremenskom razdoblju, te da ćete biti prisutni i/ili dostupni u trenutku kada se dogovorite s stručnjakom ili klijentom ovisno o slučaju, te jamčite da ćete postupati profesionalno i odgovorno u svojim interakcijama s drugim korisnicima. 
 
Stručnjaci dodatno jamče da će svojim klijentima pružiti pravodobne i kvalitetne usluge, te da će ponuditi i pružati isključivo usluge za koje imaju potrebne vještine i stručnost. Stručnjaci također jamče i obvezuju se da će sve usluge obavljati uz maksimalne sigurnosne standarde.
 

6. SURADNJA IZMEĐU KLIJENTA I STRUČNJAKA

Suglasni ste da tvrtka Moj asistent j.d.o.o. nije stranka u bilo kojem ugovoru o usluzi između klijenta i stručnjaka, a formiranje ugovora o usluzi neće ni u kakvim okolnostima stvoriti radni ili drugi uslužni odnos između platforme i stručnjaka (ili bilo koga tko je isporučio stručnjaka) niti će stvarati radni odnos između klijenta i stručnjaka ili bilo koje takve osobe. Uloga platforme je ograničena isključivo na povezivanje korisnika (klijenata i stručnjaka), te platforma ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve radnje ili propuste korisnika, bilo unutar ili izvan platforme „ZnamNekog“.
 
Klijent će izravno platiti stručnjaku za obavljene usluge, onako kako je dogovoreno između njih (korisnika). Svaka se strana obvezuje pridržavati ovih Uvjeta i pravila korištenja tijekom angažmana, izvedbe i završetka usluge.
 

7. NAPLATA I PLAĆANJE

Korisnici platforme ugovaraju usluge/poslove/zadatke izravno s drugim korisnicima. Tvrtka Moj asistent j.d.o.o. neće biti stranka u bilo kojem ugovoru za usluge između korisnika platforme. Plaćanje usluga vrši se isključivo u dogovoru između korisnika, neovisno i izvan platforme „ZnamNekog“. Tvrtka Moj asistent j.d.o.o. nije obvezna platiti stručnjaku ukoliko klijent ne plati za obavljenu uslugu.
 
Nakon završetka usluge, platforma generira „potvrdu o izvršenoj usluzi“. Korisnici potvrdu u svakom trenutku mogu preuzeti unutar svojih profila na platformi.
"Potvrda o izvršenoj usluzi" je isključivo informativni dokument te ne predstavlja fakturu (račun). Korisnici platforme odgovorni su za sve poreze koji moraju biti plaćeni za usluge koje se obave. 
 
Pošto tvrtka Moj asistent j.d.o.o. nije stranka u ugovoru između "Klijenata" i "Stručnjaka" te se plaćanje za svaku uslugu/posao/zadatak između tih stranaka vrši isključivo izvan platforme, tvrtka Moj asistent j.d.o.o. nema nikakvu obavezu izdavanja računa za obavljene usluge između tih dviju strana.
 

8. SUSPENZIJA I ZABRANA KORIŠTENJA PLATFORME

Tvrtka Moj asistent j.d.o.o. može prekinuti ili ograničiti Vaše pravo korištenja platforme „ZnamNekog“ u slučaju da smatramo kako ste prekršili bilo koju odredbu ovih Uvjeta, šaljući Vam pisanu obavijest ili e-poštom. Takav prestanak ili ograničenje stupit će na snagu odmah po dostavljanju takve obavijesti.
 
Ako tvrtka prekine ili ograniči Vaše pravo korištenja platforme u skladu s ovim odjeljkom, zabranjeno je registriranje i stvaranje novog korisničkog računa (profila) pod Vašim imenom, lažnim ili posuđenim imenom ili imenom bilo koje treće strane, čak i ako ste ovlašteni djelovati u ime treće strane. 
 
Čak i nakon što Vaše pravo na korištenje platforme „ZnamNekog“ bude ukinuto ili ograničeno, ovi uvjeti ostaju primjenjivi na Vas. Tvrtka zadržava pravo poduzimanja odgovarajućih pravnih radnji u slučaju nemogućnosti rješavanja spora bez pravnih tijela. 
 
Tvrtka zadržava pravo izmijeniti ili prekinuti, privremeno ili trajno, sve ili bilo koji dio platforme „ZnamNekog“ prema vlastitom nahođenju. Tvrtka nije odgovorna za bilo kakvu izmjenu ili prekid svih ili bilo kojeg dijela platforme. Tvrtka ima pravo ograničiti bilo koga da se registrira kao korisnik platforme ako smatramo da takva osoba može ugroziti sigurnost i integritet platforme, ili ako je prema našem nahođenju takvo ograničenje nužno za rješavanje bilo koje druge razumne poslovne zabrinutosti.
 
Ovi uvjeti se mogu prekinuti u bilo kojem trenutku ako prestanete koristiti platformu „ZnamNekog“. 
 

9. SIGURNOST

Da bi koristili platformu u cijelosti, morate se registrirati i stvoriti korisnički račun za korištenje platforme „ZnamNekog“. Vi ste jedini ovlašteni korisnik Vašeg korisničkog računa. Vi ste odgovorni za čuvanje povjerljivosti kod bilo kojeg prijavljivanja, unosa lozinke ili dobivenih podataka za prijavu s naše strane. Vi ste isključivo i potpuno odgovorni za sve aktivnosti koje se događaju pod Vašom lozinkom ili korisničkim računom, čak i ako Vas ne odobrimo za prijavu na platformu. Ako pristupate platformi i upotrebljavate je u tuđe ime, izjavljujete da imate ovlasti zastupati tu osobu. Tvrtka nema kontrolu nad korištenjem bilo kojeg korisničkog računa i izričito se odriče bilo kakve odgovornosti koja je izvedena iz njih. Ako sumnjate da bi bilo koja neovlaštena strana mogla koristiti Vašu lozinku ili korisnički račun ili ako sumnjate na bilo koje drugo kršenje sigurnosti, suglasni ste da ćete nas odmah obavijestiti.
 

10. PRAVO NA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Sve uredničke, grafičke, tekstualne sadržaje, podatke, dizajn, izgled i dojam, slike, softver, videozapise, zaštitne znakove, logotipove, koje korisnici vide ili pročitaju na platformi, u vlasništvu su tvrtke Moj asistent j.d.o.o.
Korisnici ne smiju kopirati, preuzimati, koristiti, redizajnirati, rekonfigurirati ili ponovno prenositi ništa iz platforme bez naše izričite prethodne pisane suglasnosti. Svaka upotreba takvog vlasničkog materijala, osim onoga što je ovdje dopuštena, izričito je zabranjena bez našeg prethodnog dopuštenja.
 

11. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Korištenje platforme „ZnamNekog“ je isključivo na vlastitu odgovornost
 
Platforma ne garantira niti preuzima odgovornost za bilo koju uslugu koju oglašava ili nudi treća strana putem platforme „ZnamNekog“. Kao i kod kupnje proizvoda ili usluge putem bilo kojeg medija, trebali biste upotrijebiti najbolju prosudbu prilikom korištenja platforme. Bez ograničenja gore navedenog, tvrtka ne garantira da će pristup platformi „ZnamNekog“ biti neprekinut ili da će platforma biti bez grešaka; niti se daju jamstva o rezultatima koji se mogu dobiti korištenjem platforme, ili o pravodobnosti, točnosti, pouzdanosti, potpunosti ili sadržaju bilo koje usluge, informacije ili materijala koji se pružaju putem ili u vezi s korištenje platforme. Tvrtka nije odgovorna za ponašanje, bilo online ili offline, bilo kojeg korisnika. Tvrtka ne garantira da platforma nema računalnih virusa, kvarova sustava ili drugih štetnih komponenti ili kvarova, uključujući i tijekom veze na ili s web stranica treće strane. Tvrtka ne može i ne garantira da bilo kakvi osobni podaci koje smo dobili od Vas, neće biti zlouporabljeni, izbrisani, uništeni ili korišteni od strane drugih.
 
Potvrđujete i slažete se da je tvrtka Moj asistent j.d.o.o. spremna pružiti platformu „ZnamNekog“ samo ako pristanete na određena ograničenja naše odgovornosti prema Vama i trećim stranama kao korisnicima platforme. Stoga ste suglasni da ne držite platformu odgovornu za bilo kakve zahtjeve, štetu, troškove, gubitke, državne obveze, odgovore i/ili kontroverze svake vrste i prirode, poznate i nepoznate, sumnjive i neočekivane, otkrivene i neobjavljene, izravne, neizravne, slučajne, stvarne, posljedične, ekonomske, uključujući troškove odvjetnika i troškove koji su nastali ili mogu nastati u vezi s korištenjem Vaše ili bilo koje druge strane ili zbog nemogućnosti korištenja platforme, uključujući bez ograničenja bilo kakve obveze koje proizlaze u vezi s ponašanjem ili djelovanjem korisnika, te za bilo kakve sporove s bilo kojim korisnikom.
 
Pošto platforma „ZnamNekog“ služi isključivo kao sredstvo povezivanja korisnika (klijenata i stručnjaka), te na niti jedan način ne sudjeluje u obavljanju usluge/posla/zadatka, IZRIČITO IZJAVLJUJETE DA STE SUGLASNI KAKO PLATFORMA NIJE ODGOVORNA ZA BILO KAKVA NASTALA POTRAŽIVANJA ILI NASTALE ŠTETE.
 

12. MJERODAVNO PRAVO I MOGUĆI SPOROVI

Ovi „Uvjeti i pravila korištenja“, te svi posebni pravilnici kojima Vam omogućujemo pružanje platforme „ZnamNekog“ uređeni su i tumačeni u skladu s zakonima Republike Hrvatske.
 

13. DOZVOLA ZA RAD STRUČNJAKA

Stručnjaci su sami odgovorni za identifikaciju i dobivanje potrebnih licenci ili dozvola prije pružanja usluga/poslova/zadataka. 
 

14. PROMJENE OVIH UVJETA I PRAVILA KORIŠTENJA

Na ovoj stranici možete pregledati najnoviju verziju Uvjeta i pravila korištenja platforme „ZnamNekog“.
 
Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, ažurirati, promijeniti ili zamijeniti bilo koji dio ovih uvjeta objavljivanjem ažuriranja i promjena na našoj web stranici. Vaša je odgovornost periodički provjeravati naše web stranice kako bi uočili moguće promjene. Vaša daljnja upotreba ili pristup našoj web stranici ili uslugama koje pruža tvrtka Moj asistent j.d.o.o. nakon objavljivanja bilo kakvih promjena ovih uvjeta i pravila korištenja predstavlja prihvaćanje tih promjena.
 

15. KONTAKT

Sva pitanja vezana uz ove Uvjete i pravila korištenja, ili uz bilo kakve druge pravilnike koje koristi platforma „ZnamNekog“, možete poslati putem e-pošte info@znamnekog.hr
 
 
NASTAVKOM KORIŠTENJA PLATFORME „ZnamNekog“ POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI I RAZUMJELI OVE UVJETE I PRAVILA KORIŠTENJA, ISTO KAO I POLITIKU PRIVATNOSTI TE POLITIKU KOLAČIĆA. SVJESNI STE DA DALJNIM KORIŠTENJE PLATFORME „ZnamNekog“  PRIHVAĆATE SVE OVDJE NAVEDENE UVJETE.